TERAPIE BEHAWIORALNE

Poznaj
Trzecią Falę

Zapraszam do udziału w szkoleniach dla specjalistów zainteresowanych kontekstualnymi naukami behawioralnymi i ich klinicznym zastosowaniem

TERAPIE BEHAWIORALNE

Poznaj
Trzecią Falę

Zapraszam do udziału w szkoleniach dla specjalistów zainteresowanych kontekstualnymi naukami behawioralnymi i ich klinicznym zastosowaniem.

To miejsce istnieje, w związku z tym, że w naszym życiu doświadczamy cierpienia. Nie można i nie warto go całkowicie unikać, ale w wielu wypadkach można je złagodzić. Istnieją ku temu lepsze i gorsze sposoby. Głęboko wierzę w to, że dziś to najnowsze „trzeciofalowe” terapie behawioralne należą do tych lepszych.

Mam nadzieję, że znajdziesz tu pomoc w pogłębieniu swojego warsztatu. Ważne dla mnie jest, aby nasze spotkania wyrażały wartości ACT nie tylko w treści, ale też w formie – przede wszystkim w otwartej, bezpiecznej atmosferze spotkań, pozwalającej doświadczać procesów na własnej skórze.

TRZECIA FALA

Szkolenia dla specjalistów

Zapraszam do udziału w szkoleniach dla specjalistów zainteresowanych kontekstualnymi naukami behawioralnymi i ich klinicznym zastosowaniem.

Znajdziesz tu zarówno szkolenia dla początkujących, jak i propozycje dla zaawansowanych, pojedyncze weekendowe spotkania związane z konkretnymi zagadnieniami (Złość, Self-compassion, Relacja terapeutyczna, Rodzicielstwo), jak też cykliczne formuły pozwalające na systematyczną pracę (Tour de ACT). Jeśli poza wiedzą szukasz wsparcia w codziennym rozwoju – możesz rozważyć dołączenie do Grupy szkoleniowej ACT w postaci Treningu portlandzkiego.

TRZECIA FALA

Wybierz swoje szkolenie

ACT na złość. Terapia Akceptacji i Zaangażowania w pracy z zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży

540,00 
Szkolenie dla profesjonalistów zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym. Treść szkolenia opiera się na koncepcjach związanych z tzw. trzecią falą terapii behawioralnych, takich jak Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) a także Terapia skoncentrowana na współczuciu (CFT) oraz tego, w jaki sposób mogą być one pomocne w pracy z zachowaniami agresywnymi u dzieci i nastolatków. Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Między słowami – relacja terapeutyczna w trzeciej fali terapii behawioralnych (ACT, FAP, Self-compassion) – TBA

540,00 
Szkolenie dla profesjonalistów zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym. W ramach warsztatu znajdą się przykłady działań pomagających w budowaniu relacji terapeutycznej. W szczególności praca będzie dotyczyła emocjonalnego doświadczenia terapeuty, radzenia sobie z niektórymi wyzwaniami mogącymi jawić się się jako potencjalne trudności, a jednocześnie stanowiące szansę na wartościową interwencję terapeutyczną. Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Tour de ACT – Rata V

300,00 
Rata V za szkolenie Tour de ACT

Self-compassion w praktyce terapeutycznej – TBA

540,00 
Szkolenie online dla profesjonalistów zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym. Warsztat ma za zadanie przybliżyć ideę self-compassion, zarówno od strony teoretycznej, jak i przede wszystkim praktycznej, jako sposobu radzenia sobie z cierpieniem. Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Tour de ACT – dookoła heksafleksu – rata I

690,00 
Pierwsza rata za udział w szkoleniu cyklicznym "Tour de ACT - dookoła heksafleksu". Płatność obejmuje udział w pierwszym oraz ostatnim spotkaniu pod warunkiem, że przed ostatnim spotkaniem wniesione zostaną wszystkie pozostałe raty płatności za szkolenie. Kolejne raty w wysokości 300zł należy wnieść każdorazowo przed drugim, trzecim, czwartym i piątym spotkaniem, aby uzyskać do nich dostęp. Całość kwoty za szkolenie po zsumowaniu rat to 1890zł (tak samo jak przy płatności jednorazowej).
O MNIE

dr Marcin Domurat

Jestem psychologiem, doktorem nauk społecznych, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART, członkiem Komisji Naukowej Polskiego Stowarzyszenie Terapii Poznawczej i Schematu oraz Association for Contextual Behavioral Science. Od kilkunastu lat prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży. W pracy opieram się na metodach tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej w szczególności Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Terapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP). Uczestniczyłem w konferencjach i warsztatach prowadzonych przez m.in. Stevena Hayesa, Paula Gilberta, Stefana Hofmanna, Dennisa Tircha, Russa Harrisa, Kelly’ego Wilsona, Robyn Walser, Matthew Skinty, Tien Kuei. Prowadzę szkolenia i warsztaty z tej dziedziny, jestem autorem artykułów i wystąpień na konferencjach naukowych, współautorem kompendium „Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a rzeczywistość szkolna” oraz „Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”. Jestem współtwórcą pierwszej w Polsce szkoły psychoterapii opierającej swój program na koncepcjach kontekstulano-behawioralnych – Behawioralnie.pl. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji. Pracuję również w formule online.

SUPERWIZJA

Trening portlandzki
– Grupa szkoleniowa ACT

Jeśli miałaś/miałeś już kontakt z ACT, rozumiesz czym jest heksafleks i starasz się wykorzystywać tę wiedzę w swojej pracy – zapraszam na spotkania Grupy szkoleniowej ACT. Są to cykliczne spotkania prowadzone w duchu Treningu Portlandzkiego oraz Improv ACT. Będziemy się uczyć poprzez doświadczanie, czasami wchodząc w rolę klienta, a czasem dając sobie przestrzeń na własne przeżycia, obserwując i dzieląc się obserwacjami. Nie trzeba wiedzieć wszystkiego o ACT, przyda się natomiast otwartość na doświadczenie i zainteresowanie nowymi koncepcjami. Prowadząc te spotkania dzielę się swoim doświadczeniem, staram się stwarzać dogodne warunki do pracy grupy, dzięki czemu można poznawać ACT w sposób dostrojony do potrzeb jej uczestników.

MOJE MATERIAŁY

Publikacje i recenzje

Jestem autorem artykułów i wystąpień na konferencjach naukowych, współautorem kompendium oraz recenzuję książki.

„Porozmawiajmy o procesach – dyskusje radykalnie behawioralne”

Nagranie z pierwszego spotkania w ramach cyklu – dr Marcin Domurat i dr Konrad Ambroziak

„Budowanie przyjaznej relacji z samym sobą – Self-compassion w praktyce terapeutycznej”

Wykład dr Marcina Domurata z okazji II Konferencji Online Trzeciej Fali Terapii Behawioralnych

Kojąco-rytmiczne oddychanie

Medytacja – trening współczującego umysłu