Zapraszam na szkolenia online – prowadzone na platformie Zoom.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 10

ACT na złość. Terapia Akceptacji i Zaangażowania w pracy z zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży

540,00 
Szkolenie dla profesjonalistów zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym. Treść szkolenia opiera się na koncepcjach związanych z tzw. trzecią falą terapii behawioralnych, takich jak Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) a także Terapia skoncentrowana na współczuciu (CFT) oraz tego, w jaki sposób mogą być one pomocne w pracy z zachowaniami agresywnymi u dzieci i nastolatków. Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Elastyczne rodzicielstwo – Terapia akceptacji i zaangażowania w pracy z rodzicami

540,00 
Elastyczne rodzicielstwo Terapia Akceptacji i Zaangażowania w pracy z rodzicami 23-24.09.2023 - 9:00-16:30 Online Odbiorcy szkolenia:   Specjaliści pracujący z rodzicami oraz rodzinami, w tym z osobami wychowującymi dzieci z zaburzeniami rozwoju, zachowania, niepełnosprawnościami, problemami zdrowotnymi czy trudnościami natury psychicznej, psychoterapeuci i psycholodzy pragnący poszerzyć swój warsztat o metody pracy z tematyką rodzicielstwa, kiedy pojawia się na sesjach z klientami.     Uczestnicy nauczą się korzystać z perspektywy i narzędzi Terapii Akceptacji i Zaangażowania w pracy z rodzicami doświadczającymi różnorodnych trudności.   ACT będzie stanowić główną oś szkolenia, integrującą elementy stosowanej analizy zachowania, nauk ewolucyjnych, teorii przywiązania i terapii opartej na współczuciu (CFT). Szkolenie będzie zawierać elementy teoretyczne, ćwiczenia doświadczeniowe oraz analizy przypadków.   Jego zadaniem jest wyposażyć uczestników w narzędzia umożliwiające wspieranie klientów w elastycznym rodzicielstwie, rozumianym jako obecność, wrażliwość na kontekst i podążanie za wartościami w relacji z dzieckiem.   Cel szkolenia: - poznanie teoretycznych ram terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) - poznanie i doświadczenie sześciu procesów elastyczności psychologicznej - omówienie procesów elastyczności psychologicznej w relacji rodzic-dziecko („podwójny” heksafleks) - omówienie teorii ram relacyjnych i jej zastosowania w pracy z rodzicami - poznanie specyficznych technik rozwijania elastyczności psychologicznej u rodziców - zapoznanie się z analizą funkcji zachowań i jej zastosowaniem w pracy z rodzicami i problemami wychowawczymi -  omówienie przyczyn problemów wychowawczych z perspektywy ACT i analizy funkcjonalnej - analiza przypadków - ćwiczenie konceptualizacji klienta - ćwiczenie interwencji z wykorzystaniem ACT i analizy funkcjonalnej.   Program szkolenia:
 • Rodzicielstwo w rozumieniu ACT
 • Perspektywa nauk ewolucyjnych.
 • Znaczenie elastyczności psychologicznej w rodzicielstwie
 • Podążanie za regułami a uważność na kontekst
 • Podwójny heksafleks dla relacji rodzic-dziecko:
  1. defuzja poznawcza
  2. akceptacja
  3. kontakt z chwilą obecną
  4. wartości
  5. zaangażowane działanie
  6. rodzic i dziecko jako kontekst
 • Rozwijanie samowspółczucia i współczującej postawy wobec dziecka
 • Konceptualizacja przypadku
 • Interwencja terapeutyczna
  Forma prowadzenia zajęć: • Prezentacja multimedialna • Ćwiczenia indywidualne i grupowe • Doświadczanie technik pracy na sobie • Przepracowanie trudnych elementów pracy z klientami • Dyskusja   Korzyści z udziału w szkoleniu: uczestnicy poznają skuteczną, opartą na dowodach naukowych metodę pracy z klientami doświadczającymi trudności w obszarze rodzicielstwa.   Szkolenie poprowadzi Aleksandra Żabicka, terapeutka ACT, autorka, psychoedukatorka. Aleksandra jest absolwentką Stosowanej Analizy Zachowania, studiów podyplomowych Terapia akceptacji i zaangażowania, studiuje psychologię. Będąc anglistką z pierwszego wykształcenia, terapii akceptacji i zaangażowania uczyła się na kursach i szkoleniach u głównych przedstawicieli nurtu: R. Harrisa, K. Willsona, K. Stroshala, P. Robinson, J. Forsytha, L. Hayes, J. Ciarrochiego, a ACT w pracy z rodzicami poznała na kursie Lisy Coyne i Evelyn Gould, pionierek w pracy tą metodą w obszarze rodzicielstwa. Jest specjalistką w dziedzinie wspierania rodziców w paradygmacie ACT, popularyzatorką rodzicielstwa opartego na dowodach naukowych i ambasadorką wzmacniania pozytywnego w wychowaniu. Prowadzi zajęcia na  studium „Edukacja psychologiczna w szkole w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu” w Fundacji Psycho-Edukacja, w roku 2023 dołączyła do zespołu Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Od siedmiu lat wspiera rodziców doświadczających trudności w relacji z dziećmi, obecnie w formie online. Jej poradnik dla rodziców w duchu ACT i rodzicielstwa opartego na dowodach naukowych ukaże się drukiem w drugiej połowie września. Należy do Association for Contextual Behavioral Science oraz do ACBS Polska.  

Między słowami – relacja terapeutyczna w trzeciej fali terapii behawioralnych (ACT, FAP, Self-compassion) – TBA

540,00 
Szkolenie dla profesjonalistów zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym. W ramach warsztatu znajdą się przykłady działań pomagających w budowaniu relacji terapeutycznej. W szczególności praca będzie dotyczyła emocjonalnego doświadczenia terapeuty, radzenia sobie z niektórymi wyzwaniami mogącymi jawić się się jako potencjalne trudności, a jednocześnie stanowiące szansę na wartościową interwencję terapeutyczną. Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Przyjmij niepewność z ciekawością – płatność w ratach

495,00 
 

Pierwsza rata za szkolenie. Druga w tej samej wysokości musi być wniesiona do końca kwietnia 2023.

Odbiorcy szkolenia:

Profesjonaliści zajmujący się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym – psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, lekarze, studenci medycyny i psychologii. Wskazana podstawowa znajomość Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT i założeń trzeciej fali terapii behawioralnych

Wprowadzenie:

Jeśli doświadczasz niepewności w kontekście:

- bycia dobrym psychoterapeutą

- rozumienia ACT i RFT

- doświadczania własnych emocji w czasie sesji

- budowania relacji terapeutycznej z klientami

- problemów życia codziennego

- rozmawiania w obcych językach

to ten warsztat jest dla Ciebie.

Chcemy się z Tobą bawić, zrobić trochę miejsca na przyjemność, zakłopotanie i inne ambiwalentne uczucia.

Cel edukacyjny:

- Bardziej świadome poruszanie się po życiu, szkoleniu, terapii i innych katastrofach

- Uzyskiwanie głębszych i bliższych więzi z innymi

- Uczenie się, jak najlepiej (lub przynajmniej całkiem dobrze) się wygłupiać

- Odnajdywanie sensu w bałaganie

- Bycie ze sobą i innymi jako żywe istoty ludzkie

Program:

Zaproponujemy kilka cykli gier, niespodzianek i doświadczeń. Wspólnie zastanowimy się jak mogą one znaleźć zastosowanie w terapii, rozwoju osobistym i zawodowym.

Metody prowadzenia:

- Warsztat jest wysoce doświadczeniowy

- Polegać będzie głównie na improwizowanych grach, a następnie ich dekonstrukcji z perspektywy ACT, RFT i FAP

- Demonstracje

- Ćwiczenia w mniejszych grupach

- Uważne śledzenie własnych doświadczeń

- Wspólne poszukiwanie znaczenia

Informacja na temat języka używanego w czasie warsztatu:

Warsztat prowadzony jest w języku angielskim ze względu na potrzebę zachowania dynamiki ćwiczeń, wymagana bierna znajomość języka, ćwiczenia w grupach uczestnicy mogą wykonywać w języku polskim, ważne terminy będą przetłumaczone, pytania można zadawać w języku polskim, polskojęzyczny współprowadzący szkolenie jest cały czas obecny, można prosić o wsparcie w razie potencjalnych trudności językowych

Miejsce:

Warszawa, siedziba Fundacji Psycho-Edukacja, ul. Targowa 45

Prowadzący:

Ralf Steinkopff - psycholog, psychoterapeuta, wykładowca i superwizor (Peer Reviewed ACT Trainer), licencjonowany terapeuta behawioralny, pracujący w nurtach „trzeciofalowych”: ACT, FAP i RFT. Współprowadzący spotkania Awareness-Courage-Love. Korzystający również podejścia systemowego i hipnoterapii. Od ponad 25 lat pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, parami i rodzinami. Członek i były prezes DGKV (niemiecki oddział ACBS). Wykładowca, opiekun naukowy, trener w dziedzinach związanych z psychoterapią i pomocą psychologiczną. Pracujący w ramach prywatnej praktyki terapeutycznej w Berlinie

Marcin Domurat - doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta i superwizor ACT, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji ART, członek PTTPiB oraz ACBS. Od kilkunastu lat prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży, obecnie w ramach prywatnej praktyki w Warszawie. W pracy opiera się na metodach tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej w szczególności ACT, FAP oraz koncepcji Współczucia. Prowadzi szkolenia i warsztaty z tej dziedziny, autor publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych. Założyciel Trzeciafala.pl oraz współzałożyciel Behawioralnie.pl – pierwszej w Polsce 4-letniej szkoły psychoterapii osadzonej w kontekstualnych naukach behawioralnych.

Patronat:

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ACBS Polska

Self-compassion w praktyce terapeutycznej – TBA

540,00 
Szkolenie online dla profesjonalistów zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym. Warsztat ma za zadanie przybliżyć ideę self-compassion, zarówno od strony teoretycznej, jak i przede wszystkim praktycznej, jako sposobu radzenia sobie z cierpieniem. Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Tour de ACT – dookoła heksafleksu – rata 1

690,00 
Pierwsza rata za udział w szkoleniu cyklicznym "Tour de ACT - dookoła heksafleksu". Płatność obejmuje udział w pierwszym oraz ostatnim spotkaniu pod warunkiem, że przed ostatnim spotkaniem wniesione zostaną wszystkie pozostałe raty płatności za szkolenie. Kolejne raty w wysokości 300zł należy wnieść każdorazowo przed drugim, trzecim, czwartym i piątym spotkaniem, aby uzyskać do nich dostęp. Całość kwoty za szkolenie po zsumowaniu rat to 1890zł (tak samo jak przy płatności jednorazowej).

Tour de ACT – Dookoła heksafleksu – Wprowadzenie do Terapii akceptacji i zaangażowania – IV edycja – IX 2023 – II 2024

1890,00 
Szkolenie dla profesjonalistów zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym. Cykl warsztatów ma za zadanie umożliwić zarówno zrozumienie podstaw ACT, jak i doświadczenie ich „na własnej skórze”. Terminy spotkań: 30.09, 28.10, 25.11, 16.12.2023 oraz 20.01, 24.02.2024 Szkolenie obejmuje 60 godzin dydaktycznych. Prowadzący: dr Marcin Domurat

Trening portlandzki – grupa piątkowa

300,00 
Jeśli miałaś/miałeś już kontakt z ACT, rozumiesz czym jest heksafleks i starasz się wykorzystywać tę wiedzę w swojej pracy – zapraszam na spotkania Grupy szkoleniowej ACT. Są to cykliczne spotkania prowadzone w duchu Treningu Portlandzkiego oraz Improv ACT. Będziemy się uczyć poprzez doświadczanie, czasami wchodząc w rolę klienta, a czasem dając sobie przestrzeń na własne przeżycia, obserwując i dzieląc się obserwacjami. Nie trzeba wiedzieć wszystkiego o ACT, przyda się natomiast otwartość na doświadczenie i zainteresowanie nowymi koncepcjami. Prowadząc te spotkania dzielę się swoim doświadczeniem, staram się stwarzać dogodne warunki do pracy grupy, dzięki czemu można poznawać ACT w sposób dostrojony do potrzeb jej uczestników. Pakiet obejmuje trzy spotkania: 7 kwietnia, 12 maja oraz 2 czerwca w godzinach 9:00-11:00 . Limit osób w grupie: 10. Do połączenia używamy platformy Zoom.

Trening portlandzki – grupa poniedziałkowa

300,00 
Jeśli miałaś/miałeś już kontakt z ACT, rozumiesz czym jest heksafleks i starasz się wykorzystywać tę wiedzę w swojej pracy – zapraszam na spotkania Grupy szkoleniowej ACT. Są to cykliczne spotkania prowadzone w duchu Treningu Portlandzkiego oraz Improv ACT. Będziemy się uczyć poprzez doświadczanie, czasami wchodząc w rolę klienta, a czasem dając sobie przestrzeń na własne przeżycia, obserwując i dzieląc się obserwacjami. Nie trzeba wiedzieć wszystkiego o ACT, przyda się natomiast otwartość na doświadczenie i zainteresowanie nowymi koncepcjami. Prowadząc te spotkania dzielę się swoim doświadczeniem, staram się stwarzać dogodne warunki do pracy grupy, dzięki czemu można poznawać ACT w sposób dostrojony do potrzeb jej uczestników. Pakiet obejmuje trzy spotkania: 17 kwietnia, 15 maja oraz 12 czerwca w godzinach 9:00-11:00 . Limit osób w grupie: 10. Do połączenia używamy platformy Zoom.

Zagraj w ACT – Poznaj ACT i RFT improwizując

990,00 
 

Odbiorcy szkolenia:

Profesjonaliści zajmujący się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym – psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, lekarze, studenci medycyny i psychologii. Wskazana podstawowa znajomość Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT i założeń trzeciej fali terapii behawioralnych

Wprowadzenie:

Jeśli chcesz doświadczyć Terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) z nowej perspektywy, improwizacja teatralna może być punktem wyjścia do zwiększenia Twojej elastyczności i spontaniczności. W tym samym czasie możesz nauczyć się zabaw Impro jako rodzaju relacji w kategoriach RFT i uczynić je owocnymi w prowadzeniu interwencji ACT. Rozwiniemy złożone koncepcje Teorii Ram Relacyjnych (RFT) w proste działania, ruchy i gry terapeutyczne.

Chcemy się z tobą dobrze bawić, zrobić trochę miejsca na przyjemność i niepewność w bezpiecznym środowisku.

Cel edukacyjny:

- Uczynienie ACT jeszcze bardziej doświadczalnym

- Zastosowanie koncepcji RFT w lekki i zabawny sposób

- Poszerzenie terapeutycznego "ja"

- Bycie bardziej elastycznym w terapii

- Budowanie nowej relacji z sobą i innymi jako żywymi istotami ludzkimi

Program:

Zaproponujemy kilka cykli gier, niespodzianek i doświadczeń. Wspólnie zastanowimy się jak mogą one znaleźć zastosowanie w terapii, rozwoju osobistym i zawodowym.

Metody prowadzenia:

- Warsztat jest wysoce doświadczeniowy

- Polegać będzie głównie na improwizowanych grach, a następnie ich dekonstrukcji z perspektywy ACT, RFT i FAP

- Demonstracje

- Ćwiczenia w mniejszych grupach

- Uważne śledzenie własnych doświadczeń

- Wspólne poszukiwanie znaczenia

Informacja na temat języka używanego w czasie warsztatu:

Warsztat prowadzony jest w języku angielskim ze względu na potrzebę zachowania dynamiki ćwiczeń, wymagana bierna znajomość języka, ćwiczenia w grupach uczestnicy mogą wykonywać w języku polskim, ważne terminy będą przetłumaczone, pytania można zadawać w języku polskim, polskojęzyczny współprowadzący szkolenie jest cały czas obecny, można prosić o wsparcie w razie potencjalnych trudności językowych

Miejsce:

Warszawa, siedziba Fundacji Psycho-Edukacja, ul. Targowa 45

Prowadzący:

Ralf Steinkopff - psycholog, psychoterapeuta, wykładowca i superwizor (Peer Reviewed ACT Trainer), licencjonowany terapeuta behawioralny, pracujący w nurtach „trzeciofalowych”: ACT, FAP i RFT. Współprowadzący spotkania Awareness-Courage-Love. Korzystający również podejścia systemowego i hipnoterapii. Od ponad 25 lat pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, parami i rodzinami. Członek i były prezes DGKV (niemiecki oddział ACBS). Wykładowca, opiekun naukowy, trener w dziedzinach związanych z psychoterapią i pomocą psychologiczną. Pracujący w ramach prywatnej praktyki terapeutycznej w Berlinie

Marcin Domurat - doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta i superwizor ACT, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji ART, członek PTTPiB oraz ACBS. Od kilkunastu lat prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży, obecnie w ramach prywatnej praktyki w Warszawie. W pracy opiera się na metodach tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej w szczególności ACT, FAP oraz koncepcji Współczucia. Prowadzi szkolenia i warsztaty z tej dziedziny, autor publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych. Założyciel Trzeciafala.pl oraz współzałożyciel Behawioralnie.pl – pierwszej w Polsce 4-letniej szkoły psychoterapii osadzonej w kontekstualnych naukach behawioralnych.

Patronat:

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ACBS Polska